II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

ELEKTROMOBILNOŚĆ

szansą rozwoju polskiej gospodarki

24 maja 2018r.

 

  

Konferencja Elektromobilność 05/24/2018 10:00

Partnerzy i Patroni Konferencji

 • Ambasada
 • Ministerstwo Energii
 • Wojewoda
 • LOGO marszałek
 • GZM
 • Miasto Katowice
 • miasto Sosnowiec
 • Konsulat
 • Tauron
 • electric quriers
 • electric taxi
 • PNT
 • PSPA
 • FPPE
 • Greenpower
 • PiRM
 • Falcon LEM
 • Volvo
 • Mm cars
 • Ensto
 • rowercom
 • Gazeta Wyborcza
 • Dziennik Zachodni
 • Nasze Miasto
 • KIG
 • SWBN
 • TVS
 • Radio Silesia

 

PROGRAM

 

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 

 

ELEKTROMOBILNOŚCI

 

SZANSĄ ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

 

 

24 MAJA 2018
WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA
W KATOWICACH

 

 

9.30 – 10.00 Rejestracja
10.00 – 10.30 Otwarcie konferencji

 

Przywitanie oraz wystąpienia gości honorowych

 

 

10.30 - 12 Panel I

 

Elektromobilność dla każdego

Quriers | EnterGlobal | FPPE | ElectricTaxi | GreenGoo | Urząd Marszałkowski woj. Śląskiego

 

Samochody elektryczne w polskim biznesie

Polski samochód elektryczny

Kryteria determinujące zakup (ekonomia jazdy, dostępność, ceny)

Co jeśli nie samochód?

 

Jak budować świadomość i zachęcać społeczeństwo do elektromobilności

 

 

12-13.30 Panel II

 

Elektromobilność miast

 

GZM | m. Katowice | m. Sosnowiec| Tauron

 

Nowe regulacje

Strefy czystego transportu

Infrastruktura miejska do ładowania

Problemy,  bariery i rozwiązania 

 

13.30 – 14.00 Przerwa Kawowa

 

 

14.00-15.00 Panel III

 

Elektromobilność na świecie – model szwedzki

Ambasada Szwecji w Warszawie | m. Katowice | GZM | m. Sosnowiec| Volvo Autobusy

 

Elektromobilność w Szwecji

Smart City

 

Zrównoważony transport w komunikacji miejskiej

 

 

 

DLACZEGO ELEKTROMOBILNOŚĆ 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z olbrzymim zainteresowaniem przygląda się globalnym działaniom poszczególnych producentów, instytucji i podmiotów w obszarze elektromobilności oraz innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań transportowych. Efektem tych zainteresowań oraz prowadzonych działań w zakresie propagowania elektromobilności w kwietniu ubiegłego roku odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Elektromobilność - Szansą Rozwoju Polskiej Gospodarki”, w trakcie której podpisane zostało porozumienie dotyczące powołania Inteligentnej Śląskiej Strefie E-Mobile.

 

Pierwsza edycja wydarzenia, zgodnie z przewidywaniami, okazała się dużym sukcesem, potwierdzając potrzebę ciągłego dialogu nad wdrażaniem nowych rozwiązań stymulujących rozwój elektromobilności w kraju i regionie. Przez dwa dni konferencji, wzięło w niej udział blisko 1000 uczestników. Goście mieli okazję wysłuchać wielu prelekcji i dyskusji prowadzonych przez reprezentantów samorządów, instytucji oraz ekspertów z czołówki firm działających w obszarze elektromobilności oraz nowoczesnych technologii. Całość domykała wystawa samochodów elektrycznych i hybrydowych oraz lekkich pojazdów elektrycznych.

 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Elektromobilność - Szansą Rozwoju Polskiej Gospodarki” odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Kontynuacja rozpoczętych w ubiegłym roku rozmów, wskazanie na nowe uregulowania oraz próba wypracowania rozwiązań dla pojawiających się barier, w nowej edycji uzupełnione zostaną o konkretne przykłady skutecznych działań realizowanych w Szwecji (znajdującej się w czołówce pod względem udziału samochodów elektrycznych w transporcie).

 

Rejestracja na konferencje odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.